19 Ιαν 2011

Σε κοινοπραξίες γιατρών του ΙΚΑ - ιδιωτών θα εκχωρηθούν τα πολυϊατρεία

Τη δημιουργία κοινοπραξιών γιατρών του ΙΚΑ σε συνεργασία µε ιδιώτες γιατρούς, στους οποίους θα εκχωρηθούν τα πολυϊατρεία, μελετά το υπουργείο Εργασίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με «Τα Νέα», οι γιατροί θα ενοικιάζουν τις δοµές του ΙΚΑ, ενώ οι ασφαλισµένοι δεν θα πληρώνουν από την τσέπη τους για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.
«Μελετάται η εκδοχή να δηµιουργήσουν κοινοπραξίες οι γιατροί του ΙΚΑ σε συνεργασία µε ιδιώτες γιατρούς , µετά την ένταξη των µονάδων υγείας των Ταµείων στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Στην περίπτωση αυτή, τα περίπου 200 πολυϊατρεία ενδέχεται να µετατραπούν σε πολυδύναµα διαγνωστικά κέντρα», λέει συγκεκριμένα στην εφημερίδα ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος.
Ειδικότερα, οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής γιατρού αρκεί οι ιδιώτες γιατροί να δέχονται να υπόκεινται σε έλεγχο µέσω π.χ.της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Επίσης, οι γιατροί θα διαχειρίζονται τα έσοδα των µονάδων υγείας, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα, εξετάζεται να επωμίζονται και τα έξοδα λειτουργίας και δαπανών, ή μέρος αυτών, για την αγορά εξοπλισµού στο πλαίσιο του ανταγωνισµού.
Οι γιατροί θα αµείβονται για τις επισκέψεις και τις ιατρικές πράξεις βάσει του ενιαίου πακέτου παροχών υγείας, που θα αποτελέσει κοινό «τιµοκατάλογο» για όλους τους ασφαλισµένους και θα καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταµεία. Ακόμα, σύμφωνα με τον κ. Σπυρόπουλο, δεν θα θιγούν ούτε οι εργασιακές σχέσεις των περίπου 5.000 µόνιµων γιατρών του ΙΚΑ, οι οποίοι θα συνεχίζουν να λαµβάνουν τον µηνιαίο µισθό τους µέχρις ότου συνταξιοδοτηθούν.
Όπως επισημαίνει ο διοικητής του ΙΚΑ, αν το σχέδιο εγκριθεί θα λειτουργήσει πιλοτικά ώστε να συνεκτιµηθούν τα οφέλη και οι ζηµίες. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο θα ορίζει το γενικό πλαίσιο δράσης του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή σε περίπου δέκα ηµέρες, ενώ οι λεπτοµέρειες για περαιτέρω ρυθµίσεις αναμένεται να οριστούν µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα.

πηγή το TVXS και τα συμπεράσματα δικά σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: