23 Φεβ 2012

φάρμακα

υποκατάσταση των χορηγούμενων φαρμάκων με αντίγραφα, προωθεί το υπουργείο υγείας, στο πλαίσιο της κατεδάφισης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: