12 Φεβ 2011

ΧΡΗΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ......


Aιφνιδιαστική απόφαση που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, φέρει την υπογραφή του κ. Σαχινίδη, έχει ημερομηνία 24-1-2011 (αριθμ.πρωτ. 2/8338/0022) και ορίζει ότι όσοι υπάλληλοι μετατάσσονται από 1-1-2011 λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών που περιλαμβάνει η θέση στην οποία μετατάσσονται χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που έπαιρναν στην προηγούμενη θέση τους. «Θύματα» της διάταξης είναι και όσοι μετατάχθηκαν μέσα στο 2010, δηλαδή από 1-1-2010 έως 31-12-2010 και είχαν διατηρήσει μέσα στο χρόνο που πέρασε το επίδομα της προσωπικής διαφοράς. Από 1-1-2011 καταργείται και γι' αυτούς το συγκεκριμένο επίδομα, καθώς η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ. Η προσωπική διαφορά διατηρείται μόνον για εκείνους που μετατάχθηκαν πριν από την 1η-1-2010, οι οποίοι είναι οι μόνοι που γλιτώνουν τη μείωση στο μισθό τους. Βέβαια, το συγκεκριμένο επίδομα δίνεται ψαλιδισμένο κατά 12% (από 1-1-2010) και 8% (από 1-6-2010) σε όσους συνεχίζουν να το παίρνουν λόγω Μνημονίου και περικοπών των μισθών στο Δημόσιο (Νόμοι 3833 και 3845 αντίστοιχα).

Δεν υπάρχουν σχόλια: