6 Μαΐ 2011

Οι συγχωνεύσεις των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης

Σε αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας στη Θεσσαλονίκη προχωρά το υπουργείο Υγείας, καθώς το επιχειρησιακό σχέδιο μεταξύ άλλων θα συμπεριλαμβάνει συγχωνεύσεις νοσοκομείων, συγχωνεύσεις ή μεταφορά κλινικών, μετατροπή νοσοκομείων σε κέντρα Υγείας. Μεταξύ των αλλαγών, ξεχωρίζει η πρόταση συγχώνευσης του Β΄ ΙΚΑ Παναγίας με το νοσοκομείο Αγ. Παύλος, και η διοικξητική συγχώνευση του νοσοκομείου Αγ. Δημήτριος με το Γ. Γεννηματάς.

Οι βασικοί άξονες των συγχωνεύσεων των νοσοκομείων είναι: ο κοινός διοικητής, η κοινή διοίκηση, οι συγχωνεύσεις μονάδων εντός των νοσοκομείων, η συνεργασία μεταξύ των νοσοκομείων με την ανταλλαγή προσωπικού και μονάδων και η μετατροπή ενός ή δύο μικρών νοσοκομείων σε εξειδικευμένες μονάδες ή σε Κέντρα Υγείας.Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο για την αναδιάρθρωση των νοσοκομείων, για τη Θεσσαλονίκη το υπουργείο Υγείας προτείνει:

Β΄ ΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΑ
- Συγχώνευσή του με Άγιο Παύλο
- Μεταφορά του Ουρολογικού Τμήματος και της Μονάδας Λιθοτριψίας στο Παπανικολάου
- Μεταφορά του Ορθοπαιδικού Τμήματος στο Γεννηματάς
- Μεταφορά των υπολοίπων τμημάτων στον Άγιο Παύλο, όπου προτείνεται η επέκτασή του ή του με την ανάπτυξη άλλων 150 κλινών.

ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΠΑΘΗΘΕΩΝ
- Αλλαγή χρήσης - μετατροπή του σε Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου
- Απορρόφηση των λειτουργιών του από ΑΧΕΠΑ, Παπαγεωργίου, Ιπποκράτειο, με σύσταση εξωτερικών ιατρείων και εργαστηρίων. Νοσηλεία των ελάχιστων δερματολογικών ασθενών στα Παθολογικά τμήματα και στο Δερματολογικό Τμήμα του Παπαγεωργίου.

ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΛΟΙΜΩΔΩΝ)
- Αλλαγή χρήσης- μετατροπή του σε Κέντρο Αίματος Βορείου Ελλάδος και σε Επιστημονικό Συνεδριακό Κέντρο του ΕΣΥ καθώς και σε χώρο στέγασης των Διοικητικών Υπηρεσιών των ΥΠΕ.
- Μεταφορά του Παθολογικού και Παιδιατρικού του Τμήματος στο Γ. Γεννηματάς

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- Αλλαγή χρήσης - μετατροπή του σε Παθολογικό νοσοκομείο (με τθ διατήρησης τουλάχιστον μιας ψυχιατρικής κλινικής)
- Μεταφορά δύο κλινικών του σε Άγιο Δημήτριο και Ιπποκράτειο
- Μεταφορά της Καρδιολογικής Κλινικής του 2ου ΙΚΑ (που συγχωνεύεται με Άγιο Παύλο) και ανάπτυξή μιας Νευρολογικής Κλινικής και ενός Γηριατρικού Τμήματος, τα οποία παράλληλα με το Παθολογικό Τμήμα και τα Εργαστήρια που ήδη λειτουργούν συμπληρώνουν το φάσμα των υπηρεσιών του νοσοκομείου
- Απόσχιση του κτιρίου των Εξωτερικών Ιατρείων του Ψυχιατρείου από το Παθολογικό Νοσοκομείο και μετατροπή του σε Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου
- Ανάπτυξή Διαβητολογικής Μονάδας Τύπου Ι αφού μετατραπεί σε Παθολογικό Νοσοκομείο

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
- Επέκταση του με την ανάπτυξη άλλων 150 κλινών στο υφιστάμενο οικόπεδο του ΙΚΑ.
- Χρηματοδότηση του έργου από την εξοικονόμηση χρημάτων (περίπου €5 εκατ. / ετησίως) από τα μισθώματα που καταβάλλονται για τη στέγαση του 2ου ΙΚΑ
- Απορρόφηση τμημάτων από το 2ο ΙΚΑ Παναγία
- Ανάπτυξη Διαβητολογικής Μονάδας Τύπου Ι αφού μεταφερθεί το Παθολογικό Τμήμα του Β’ ΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- Διοικητική ενοποίηση με Γεννηματάς - Δημιουργία ενιαίου συγκροτήματος περίπου 500 κλινών
- Μεταφορά μιας Ψυχιατρικής Κλινικής από το Ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και ανάπτυξη Τμήματος Αποθεραπείας
- Ανάπτυξη Διαβητολογικής Μονάδας Τύπου Ι (από κοινού με το Γ. Γεννηματάς)
- Δημιουργία Πνευμονολογικού Τμήματος και ανάπτυξη Μονάδας Αναπνευστικής αποκατάστασης τύπου Ι (ή εναλλακτικά στο Παπαγεωργίου)

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
- Διοικητική ενοποίηση με Άγιο Δημήτριο - Δημιουργία ενιαίου συγκροτήματος περίπου 500 κλινών
- Ενίσχυση του Παιδιατρικού χαρακτήρα του νοσοκομείου με διεύρυνσης του παιδιατρικού του τμήματος, με παράλληλη ανάπτυξη των παιδιατρικών ειδικοτήτων
- Μεταφορά του Παιδιατρικού και Παθολογικού Τμήματος από το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων (Λοιμωδών)
- Μεταφορά της Πανεπιστημιακής Ορθοπεδικής του κλινικής στο ΑΧΕΠΑ και απορρόφηση του Ορθοπεδικού Τμήματος του Β’ ΙΚΑ (το οποίο προτείνεται να συγχωνευτεί με τον Άγιο Παύλο)
- Ανάπτυξη Διαβητολογικής Μονάδας Τύπου Ι (από κοινού με το Αγ. Δημήτριος)

ΑΧΕΠΑ
- Λειτουργεί ως Κέντρο Κύκλου Νοσοκομείων
- Ανάπτυξη νέων Χειρουργείων
- Ανάπτυξη Διαβητολογικής Μονάδας Τύπου ΙΙ
- Δημιουργία πνευμονολογικού τμήματος και ανάπτυξη Κέντρου Αναπνευστικής Αποκατάστασης
- Ανάπτυξη Δερματολογικού Ιατρείου

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
- Λειτουργεί ως Κέντρο Κύκλου Νοσοκομείων
- Προτείνεται η μείωση των Εργαστηριών και των Ειδικών Μονάδων

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
- Εντάσσεται στων Κύκλο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της ΑΧΕΠΑ
- Λειτουργεί ως Ογκολογικό Κζντρο για την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
- Ανάπτυξη Μονάδας Αναπνευστικής αποκατάστασης τύπου Ι

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
- Λειτουργεί ως Κέντρο Κύκλου Νοσοκομείων
- Λειτουργούν ήδη Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και Στεφανιαία Μονάδα. Προτείνεται η λειτουργία του ως εξειδικευμένο κέντρο αναφοράς τύπου Α
- Λειτουργούν ήδη ΜΕΘ, Νευρολογικό, Νευροχειρουργικό Τμήμα, Αξονικός και Μαγνητικός Τομογράφος. Εντάσσεται στα νοσοκομεία δικτύου, για ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επειςόδιο

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
- Λειτουργεί ως Κέντρο Κύκλου Νοσοκομείων
- Δημιουργία Πνευμονολογικού Τμήματος και ανάπτυξη Μονάδας Αναπνευστικής αποκατάστασης τύπου Ι (ή εναλλακτικά στο Αγ. Δημήτριοσ).

424 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- Ανάπτυξη Τραυματιολογικού Κέντρου με την παραχώρηση 50-80 κλινών για την εγκατάσταση των αναγκαίων κλινικών από άλλα νοσοκομεία της πολής.
- Ανάπτυξη Διαβητολογικής Μονάδας Τύπου Ι

Ο διάλογος για τον εξορθολογισμό των μονάδων υγείας ξεκίνησε εδώ και τρεις μήνες, ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου, οι διοικητές της 3ης και 4ης ΥΠΕ, Αρις Μπουσουλέγκας και Χρήστος Ζηλίδης θα εισηγηθούν τις επιστημονικές προτάσεις τους θα κατατεθούν έως τις 25 Μαΐου και την 1 Ιουλίου αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Μηνύματα Λοβέρδου

Για μαχαίρι στη χρηματοδότηση των νοσοκομείων από το 2012, αν δεν τηρηθεί μέχρι κεραίας ο προϋπολογισμός του υπυργείο Υγείας, προειδοποίησε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Όπως είπε, «αν δεν επιτευχθεί ο στόχος του εξορθολογισμού και της αναδιάρθρωσης, από την 1η Ιανουαρίου του 2012 δεν θα χρηματοδοτείται το 40% των νοσοκομείων της χώρας». «Αν δεν τα καταφέρουμε θα είμαστε ανυπεράσπιστοι στην κριτική, απέναντι στους δανειστές της χώρας» υπογράμμισε.

Έκανε λόγο για «πάρτι με πολύ χορό» στα νοσοκομεία, καθώς και για την απόλυτη γελοιότητα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, την οποία βιώνουμε επί 3 δεκαετίες, αλλά, η οποία όπως σημείωσε, θα λάβει τέλος. Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε πως ό,τι διαρρεύσει ως την 1η Ιουλίου, όταν και θα ανακοινωθούν οι οριστικές αποφάσεις, θα είναι ψέματα. Κάλεσε όλους στο χώρο της υγείας να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να προχωρήσει ο εξορθολογισμός. «Βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά του δρόμου με τους γιατρούς και όσοι λίγοι είναι απέναντι δημιουργούν μόνο τηλεοπτικά γεγονότα» είπε ο κ. Λοβέρδος.

Εν τω μεταξύ, όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας Νίκος Πολύζος, τη Δευτέρα δίνονται συνολικά 500 εκατ. στα νοσοκομεία, προκειμένου να εξοφληθούν οι προμηθευτές για όλο το 2010, καθώς και οι υπερωρίες των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ο κ. Πολύζος έθεσε στόχο να περιοριστεί ο αριθμός των τμημάτων στα νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, από τις 471 κλινικές που υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας να τις περιορίσει σε 370. Ανάφερε ότι πριν αρχίσει η συνεργασία των νοσοκομείων θα πρέπει να μειωθούν οι κλίνες σε ποσοστό 10-20% και να αφαιρεθούν οι αρμοδιότητες από 100 συντονιστές διευθυντές, χωρίς να θιγούν αυτοί οι εργαζόμενοι.

Την αντίδρασή τους στις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων εξέφρασαν ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, Στρατής Πλωμαρίτης και το μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, Θοδωρής Ζδούκος, κρατώντας πανό με συνθήματα: «Κάτω τα χέρια από τη Δημόσια Περίθαλψη - Να μη κλείσει καμία κλινική του ΕΣΥ».

Αναδημοσίευση από την οικονομική e-φημερίδα www.voria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: