24 Μαΐ 2011

Αποσπασματα απο την εισηγηση της Διοικητριας 2ης ΥΠΕ για τις συγχωνευσεις

Σε κάθε περίπτωση έχει αναλογικά εκτιμηθεί το σύνολο της λειτουργίας του  Υγειονομικού Περιβάλλοντος χώρου δηλ. των Μονάδων, τόσο του Ιδιωτικού τομέα (Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Μονάδες Τ.Ν., Διαγνωστικά Κέντρα κ.λ.π.), όσο και των Μονάδων ΠΦΥ των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και η προοπτική ενοποίησής τους μέσω του ΕΟΠΥ (Πολυϊατρεία ΙΚΑ κ.λ.π.).

Η χωροταξική κατανομή και τα μεγέθη των Νοσοκομειακών Μονάδων της 2ης ΥΠΕ δεν επιτρέπουν τη Διοικητική τους ενοποίηση, δηλαδή την ενιαία Διοίκηση δύο ή περισσότερων Νοσοκομείων, σε ότι αφορά τουλάχιστον τα Νοσοκομεία του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής.

πρόβλεψη ανάπτυξης τουλάχιστον ενός Γενικού Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική, της οποίας ο πληθυσμός έχει ραγδαία πολλαπλασιασθεί την τελευταία πενταετία. Η μεταφορά επομένως μιας αυτοτελούς Νοσοκομειακής Μονάδας στην Ανατολική Αττική από το ασφυκτικά υπερκορεσμένο Αθηναϊκό κέντρο (ή η ανασύσταση Νοσοκομείου από μεταφορά κλινικών και υπηρεσιών), θα μπορούσε να εξισορροπήσει τη σημερινή κατάσταση.

». Το Π.Γ.Ν. «Αττικόν» βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης, και θα χρειαστεί να αναδιατάξει, τόσο την εσωτερική κατανομή κλινών και κλινικών, όπως και να αναθεωρήσει την υπερδιογκωμένη λειτουργία των πολυάριθμων ΤΕΙ που διαθέτει

ότι η «τεχνητή» ανάγκη διατήρησης σε λειτουργία των 105, σήμερα, κλινών του «Αγία Βαρβάρα» με μέση πληρότητα 39%, 150 Νοσηλευτές και 100 περίπου Ιατρούς αποτελεί αρνητικό παράδειγμα κατασπατάλησης οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.

: Ψυχιατρικά Νοσοκομεία: ΨΝΑ «Δαφνί» και ΨΝΑ «Δρομοκαϊτειο»

β. Τη δραστική μείωση των κλινών
δ.Την επαναξιολόγηση των δραστηριοτήτων και της αποτελεσματικότητας όλων των εξωνοσοκομειακών δομών περίθαλψης και φιλοξενίας (Κ.Ψ.Υ., Ξενώνες κ.λ.π.)

1.Οριζόντια ενοποίηση υπηρεσιών
Θεωρούμε αναγκαία την ενιαία συγκρότηση:
α. τεχνικής υπηρεσίας ανά ομάδα νοσοκομείων, που μπορεί να προκύψει από την ενοποίηση των σημερινών επιμέρους τεχνικών υπηρεσιών του κάθε νοσοκομείου
β. υπηρεσίας εστίασης: παραγωγής και διανομής γευμάτων, εγκατεστημένης στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του «Αττικόν» Νοσοκομείου με παράλληλη ανάπτυξη δικτύου διανομής για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ
γ. υπηρεσίας καθαρισμού ιματισμού (πλυντηρίων) επίσης εγκατεστημένης στο «Αττικόν», με ανάλογο δίκτυο συλλογής και διανομής για την εξυπηρέτηση του συνόλου των νοσοκομείων του Πειραιά.
Η λειτουργική ενοποίηση θα πρέπει επίσης να αφορά την τυποποίηση της διαχείρισης των υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας για όλα τα νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ.

, "διαθέτουμε αντιθέτως μεγάλο αριθμό Νευροχειρουργικών και Καρδιοχειρουργικών κλινών. Στη 2η ΥΠΕ π.χ. και τα 4 γενικά νοσοκομεία διαθέτουν Νευροχειρουργικές κλινικές, ενώ μία 5η Νευροχειρουργική Κλινική πρόκειται να αναπτυχθεί στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν», για ένα πληθυσμό περίπου ενός εκατομμυρίου."

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, στη 2η ΥΠΕ παρατηρείται έλλειψη κλινών Πνευμονολογικής, με συνέπεια τη δυσλειτουργία των δύο κλινικών τόσο του Γ.Ν. «Νίκαιας» όσο και του Π.Γ.Ν «Αττικόν», όπου παρατηρούνται προβλήματα υπερσυγκέντρωσης περιστατικών, ιδιαίτερα μετά την εφημερία.
Η διατήρηση επίσης μεγάλου αριθμού Ορθοπεδικών κλινικών στο «Ασκληπιείο Βούλας», θα πρέπει να επαναξιολογηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: