Το φύλλο πορείας ως …Δώρο Χριστουγέννων που είτε θα περιλαμβάνει απόλυση είτε μετακίνηση θα πρέπει να περιμένουν μέσα στο Δεκέμβριο οι περίπου 10.000 εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ.